کشت قلم نی

قلم نی گیاهی است کاملا خود رو و خزنده که همیشه بذر خود را همراه دارد.البته:خودرو,نه به آن معنا که بطور وحشی به ثمر بنشیند. برای انکه محصول بباربنشیند , عملیات مختلفی روی ان انجام میگیرد. ازقبیل; هرس;که اصطلاحا به ان[موش] یا موش کردن گفته میشود. وبعدمرحله پوست کندن می باشد. که بزرگترین ومهمترین عملیات برروی این محصول است. وبعد;بیل زنی قسمتهای ابخوری محصول که همزمان با ان مرحله کوددهی نیزانجام میشود.    سعی من براین است که بمروروبترتیب کلیه مراحل مختلف محصول قلم نی دزفول را ازابتدای کاشت داشت وبرداشت را بطورکامل وجامع برای اندسته ازعزیزانی که علاقه مندبه این رشته هستند یا خواها ن تحقیق دران می باشند به اجرا گذاشته ومکتوب دراختیارقراربدهم.  

کلید واژه ها: ,


5 نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>